Jūs turite prisijungti prieš registruodamiesi.
Programos pavadinimas Programos kodas
Vengrų kalba A1 MVG-180000-012-17
Padalinys Kalba (-os) MVG rūšis
Filologijos fakultetas

Anglų

Kita

Kalbų mokymas

Programos trukmė (akad. val.) Programos apimtis kreditais
64 5
Programos tikslas

Tikslas - suteikti A1 (1) kalbos lygį atitinkančią vengrų kalbos komunikacijos kompetenciją. Kurso metu siekiama išugdyti kasdienės komunikacijos situacijoms pakankamą vengrų kalbos skaitymo, kalbėjimo ir rašymo lygį, išlavinti nuomonės ir požiūrio reiškimą.

Programos turinys

1. Įvadas: vengrų kalbos alfabetas. 2. Pasisveikinimas, prisistatymas. 3. Apibrėžtiniai artikeliai. 4. Balsių harmonija ir asmenavimo taisyklės I. 5. Balsių harmonija ir asmenavimo taisyklės II. 6. Skaičiai ir vietą nurodantys polinksniai I. 7. Skaičiai ir vietą nurodantys polinksniai II. 8. Skaičiai ir vietą nurodantys polinksniai III. 9. Pirmas pakartojimas. 10. Tiesioginis objektas. 11. Netaisyklingų veiksmažodžių asmenavimas. 12. Kelių veiksmažodžių neapibrėžtas asmenavimas I. 13. Kelių veiksmažodžių neapibrėžtas asmenavimas II. 14. Neigimas. 15. Daiktavardžių ir būdvardžių daugiskaita. 16. Antras pakartojimas. 17. Kryptį nurodantys priešdėliai I. 18. Kryptį nurodantys priešdėliai II. 19. Trečias pakartojimas. 

20. Egzaminas.

Iš viso 64 kontaktinio ir 56 savarankiško darbo akademinės valandos.

Mokymosi metodai Vertinimo metodai

Paskaitos, pratybos, prezentacijos, komunikacinė didaktika: nesudėtingų tekstų skaitymas, klausymas ir aptarimas, grupės diskusija

Kaupiamasis vertinimas. Kurso baigimo egzaminas

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Kursus nemokamai gali lankyti tiek visi besidomintieji, tiek studentai.

Profesinė veikla, jos galimybės

Baigę kursą gali toliau savarankiškai ar su grupe tęsti vengrų kalbos A1 (2) lygio studijas, taip pat pritaikyti kalbos žinias įvairių sričių savo karjeros aplinkoje, kur esama poreikio bendradarbiauti su Vengrija, taip pat tarptautiniame Lietuvos-Vengrijos bendradarbiavime, kultūriniuose, ekonominiuose, akademiniuose mainuose.

Programos kaina Kaina patvirtinta
0.0 Eurų
Papildoma informacija

Paskaitų grafikas bus sudarytas surinkus grupę.
Registracija į kursus el.paštu nijole.juchneviciene@flf.vu.lt.

Išduodamas dokumentas Priedas
Pažymėjimas Nėra
Programos dėstytojas Kontaktinis asmuo
lektorė Bulla Noémi

Bulla Noémi (bulla.noemi36@gmail.com),
Nijolė Juchnevičienė (nijole.juchneviciene@flf.vu.lt)

Tvarkaraštis

Data Pradžia Pabaiga Adresas Auditorija
2017 m. rugsėjo 20 d. Stepono Batoro auditorija, Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5, Vilnius