Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriame amžiaus tarpsnyje siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas.

Išsilavinimą turintiems, tačiau siekiantiems kelti ar keisti turimą kvalifikaciją, gilinti ir plėsti profesinį ir (ar) bendrąjį išsilavinimą, siūlome: 

- tikslines mokymosi programas - kursus, seminarus ir pan. Plačiau >>  

- lankyti laipsnį suteikiančių ir laipsnio nesuteikiančių VU studijų programų studentams dėstomus dalykus (modulius) kaip laisvajam klausytojui. Dėl konkrečių dalykų lankymo sąlygų ir kainos reikia kreiptis į atitinkamą VU padalinį.

- papildomąsias studijas. Jos skirtos asmenims, turintiems kitos krypties aukštąjį universitetinį arba tos pačios krypties koleginį išsilavinimą ir pageidaujantiems studijuoti Vilniaus universiteto atitinkamose magistrantūros studijų programose. Plačiau >> 


Programos gali būti parengiamos pagal asmenų grupių ar juridinių asmenų pageidavimus. Mokymasis gali būti organizuojamas klausytojams patogiu laiku: darbo dienos metu, vakarais, atostogų metu.

Dėl priėmimo į mokymosi visą gyvenimą programas galima tiesiogiai kreiptis į Universiteto padalinius.

Asmenims, išklausiusiems mokymosi visą gyvenimą programas ar studijų dalykus, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.


Mokymai ir užsiėmimai moksleiviams: 

- Vaikų universiteto paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 8-15 metų amžiaus vaikams. Plačiau >>

- Renginiai ir konsultacijos 10-12 klasių moksleiviams, ketinantiems studijuoti VU. Plačiau >> 


Naudingos nuorodos

1. VU - Mokymasis visą gyvenimą
2. Teisės fakulteto mokymo centras
3. Gydytojų kvalivifikacijos kėlimas Medicinos fakultete
4. Kalbų kursai Užsienio kalbų institute
5. Lietuvių kalbos kursai Filologijos fakultete
6. Seminarai, užsienio kalbų mokymas, projektai moksleiviams Filologijos fakultete
7. Psichologų ir socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Filosofijos fakultete
8. Rytų kalbų kursai ir laisvai pasirenkami kursai Orientalistikos centre
9. Kinų kalbos ir kultūros kursai VU Konfucijaus institute
10. Išlyginamieji kursai Religijos studijų ir tyrimų centre
11. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
12. VU Vaikų universitetas