Jūs turite prisijungti prieš registruodamiesi.
Programos pavadinimas Programos kodas
Psichodinaminė grupių psichoterapija (Įvadinis kursas) MVG-2015-30
Padalinys Kalba (-os) MVG rūšis
Medicinos fakultetas

Lietuvių

Kita

Programos trukmė (akad. val.) Programos apimtis kreditais
600 ak. val. (4 metai) 180
Programos tikslas

Teoriškai ir praktiškai parengti psichodinaminės grupių psichoterapijos specialistus savarankiškam darbui asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Programos turinys

NB: Dalyvius prašome registruotis į programą tik žemiau nurodytais kontaktais (eglepauziene@gmail.com).

Plačiau: http://psichoterapijos-mokymas.org/grup/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 


1. Psichodinaminė grupių psichoterapijos istorija ir dabartis, PGT komponentai. 2. Psichoterapinės grupės organizavimas, pacientų atranka į psichoterapinę grupę. 3. Grupės raida. 4. Psichoanalitinė asmenybės samprata. 5. Psichodinaminė psichiatrija. 6. Psichodinaminės psichoterapijos techniniai aspektai. 7. Asmenybės raidos teorija. 8. Psichodinaminė grupių psichoterapija. 9. Profesinė praktinio darbo priežiūra grupėse. 10. Asmeninis psichoterapinis patyrimas grupėse. 11. Baigiamojo darbo rašymas.

Mokymosi metodai Vertinimo metodai

• Teorinės paskaitos;
• Teoriniai ir praktiniai seminarai;
• Savarankiška praktika su profesine priežiūra;
• Asmeninė patirtis terapiniuose procesuose grupėse;
• Savarankiškas literatūros studijavimas;
• Darbas tarpusavio profesinės priežiūros grupėse.

• Teorinių žinių seminarų metu vertinimas;
• Baigiamojo rašto darbo vertinimas;
• Praktinių įgūdžių vertinimas.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

• Priimami studijuoti gydytojai, psichologijos studijų krypties magistrai, socialinio darbo studijų krypties magistrai, slaugos studijų krypties magistrai;
• Būtinas gebėjimas skaityti anglų kalba pateiktą profesinę literatūrą.

Priėmimo tvarka:
Kandidatas pateikia Mokymo komitetui el.paštu eglepauziene@gmail.com iki 2016 m. gruodžio 15 d.:
1. Pareiškimą VU rektoriaus vardu.
2. Diplomo ir kitų dokumentų, liudijančių įgytą kvalifikaciją, kopijas.
3. Profesinį CV.

Profesinė veikla, jos galimybės

Baigę šį kursą turi galimybę vesti psichodinamines terapines grupes įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose su įvairiais susirgimais sergančiais įvairaus sunkumo pacientais, bei taikyti psichodinaminės grupių psichoterapijos metodus kitose sveikatos priežiūros, organizacinės veiklos bei socialinės sferos situacijose.

Programos kaina Kaina patvirtinta
4596.0 Eurų
T-2015-8-3
Papildoma informacija

Psichodinaminės grupių psichoterapijos mokymo programa Lietuvoje pradėta vykdyti 1995 metais Lietuvos grupinės analizės draugijos (LGAD) kartu su Skandinavijos GA institutais. Šiuo metu LGAD yra psichoterapeutus vienijanti profesinė organizacija, kurios nariai dalyvauja Grupinės psichoterapijos mokymo programų rengime ir vykdyme. Draugija yra tarptautinių ir vietinių organizacijų, prižiūrinčių psichoterapeutų rengimo kokybę, narė, atsakinga už mokymų atitikimą Europos psichoterapeutų mokymo standartams.

Išduodamas dokumentas Priedas
Kurso baigimo pažymėjimas. Nėra
Programos dėstytojas Kontaktinis asmuo
docentas Eugenijus Laurinaitis - programos vadovas

Eglė Paužienė, LGAD MK
El. p. eglepauziene@gmail.com
Tel.+370 685 23523
http://psichoterapijos-mokymas.org/grup/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Tvarkaraštis

Data Pradžia Pabaiga Adresas Auditorija
2018 m. sausio 26 d. Medicinos fakultetas Medicinos fakultetas