Programos pavadinimas Optometrija 1
Mokymų pradžia 2021 m. kovo 1 d.
Mokymų pabaiga 2021 m. kovo 30 d.
Mokymų trukmė (val.) 150 (120 kontakt. val. ir 30 savarank. d. val.)
Kaina 300,00 EUR
Padalinys Medicinos fakultetas
Sveikatos mokslų institutas
Slaugos katedra
Užsiėmimų adresas Čiurlionio g. 21, Vilnius
Dėstytojas arba programos vadovas doc. Saulius Galgauskas
Programos turinys

Akių ligos. Oftalmologinė farmakoterapija. Regos korekcijos ypatumai po akių operacijų. Regos korekcija. Savarankiškas darbas.

Programos tikslas

Suteikti otometrijos specialistams teorines ir praktines žinias regos korekcijos, pagrindinių akių ligų diagnostikos bei akių farmakoterapijos srityse.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į kursą priimami asmenys, baigę universitetinių fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos krypties arba fizinių mokslų srities fizikos krypties optometrijos studijų programą ir sveikatos mokslų studijų krypčių programą.

Mokymosi metodai

Paskaitos ir seminarai

Vertinimo metodai

Teorinių žinių įvertinimas: testas programos pabaigoje, praktinių gebėjimų įvertinimas - klinikinės situacijos sprendimas programos pabaigoje

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Renata Pupeikienė, Teresa Semuchinienė
gydytoju.tobulinimas@mf.vu.lt
(85) 2365 266