Programos pavadinimas Optometrija 2
Mokymų pradžia 2021 m. kovo 1 d.
Mokymų pabaiga 2021 m. kovo 30 d.
Mokymų trukmė (val.) 300 (210 kontakt. val. ir 90 savarank. d. val.)
Kaina 582,00 EUR
Padalinys Medicinos fakultetas
Sveikatos mokslų institutas
Slaugos katedra
Užsiėmimų adresas Čiurlionio g. 21, Vilnius
Dėstytojas arba programos vadovas doc. Saulius Galgauskas
Programos turinys

Akių ligos. Oftalmologinė farmakoterapija. Regos korekcijos ypatumai po akių  operacijų. Regos korekcija. Asmens sveikatos priežiūra, oftalmologinė ir optometrinė pagalba Lietuvoje ir kitose šalyse. Pirmosios pagalbos pagrindai. Epidemiologija ir medicininės statistikos pagrindai. Sveikatos psichologija. Silpnaregystė, aklumas, regos negalia, reabilitacija. Infekcijų kontrolė, aseptika, antiseptika optometrijos praktikoje. Optometrininko kabinetas. Savarankiškas darbas.

Programos tikslas

Suteikti optometrijos specialistams teorines ir praktines žinias regos korekcijos, pagrindinių akių ligų diagnostikos, akių farmakoterapijos srityse, bei supažindinti su asmens sveikatos priežiūros organizavimu Lietuvoje, su pirmos pagalbos principais, su medicinine statistika, sveikatos psichologija, regos negalia, bei infekcijų kontrole optometrininko praktikoje.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į kursą priimami asmenys, baigę universitetinių fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos krypties arba fizinių mokslų srities fizikos krypties optometrijos studijų programą.

Mokymosi metodai

Paskaitos ir seminarai.

Vertinimo metodai

Teorinių žinių įvertinimas: testas programos pabaigoje ir praktinių gebėjimų įvertinimas - klinikinės situacijos sprendimas programos pabaigoje.

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Renata Pupeikienė, Teresa Semuchinienė
gydytoju.tobulinimas@mf.vu.lt
(85) 2365 266