Programos pavadinimas Ankstyva autizmo diagnozė ir gydymo principai (visų specialybių vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams, gydytojams, dirbantiems soc. pediatrais)
Mokymų pradžia 2021 m. vasario 3 d.
Mokymų pabaiga 2021 m. vasario 5 d.
Mokymų trukmė (val.) 16
Kaina 142,20 EUR
Padalinys Medicinos fakultetas
Klinikinės medicinos institutas
Psichiatrijos klinika
Užsiėmimų adresas Santariškių g. 7, Vilnius
Dėstytojas arba programos vadovas Lekt. Laima Mikulėnaitė
Programos turinys 1. Autizmo samprata, klinika, diferencinė diagnozė. 2. Ankstyvieji autizmo požymiai. 3. Komunikacijos sutrikimai ir pagalbos būdai. 4. Sensomotorinė disfunkcija ir pagalbos būdai. 5. Elgesio terapijos principai. 6. Struktūruoto mokymo taikymas.
Programos tikslas

Supažindinti su autizmo spektro sutrikimais, ankstyvais požymiais, diferencine diagnostika, gydymu ir reabilitacijos principais, ankstyvosios reabilitacijos sistemos Lietuvoje organizavimu.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Kurso dalyviai turi būti baigę medicinos studijas ir turėti licenciją verstis medicinos praktika. Visų specialybių vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams, gydytojams, dirbantiems socialiniais pediatrais.

Mokymosi metodai

1. Paskaitos. 2. Praktiniai užsiėmimai.

Vertinimo metodai

Teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai vertinami įskaita.

Profesinė veikla, jos galimybės

-

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Teresa Semuchinienė, Renata Pupeikienė
gydytoju.tobulinimas@mf.vu.lt
(85) 236 52 66