Programos pavadinimas Ankstyva raidos sutrikimų diagnozė ir reabilitacija (visų specialybių vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams, gydytojams, dirbantiems socialiniais pediatrais)
Mokymų pradžia 2021 m. gegužės 5 d.
Mokymų pabaiga 2021 m. gegužės 7 d.
Mokymų trukmė (val.) 18
Kaina 142,40 EUR
Padalinys Medicinos fakultetas
Klinikinės medicinos institutas
Psichiatrijos klinika
Užsiėmimų adresas Santariškių g. 7, Vilnius
Dėstytojas arba programos vadovas Lekt. Laima Mikulėnaitė
Programos turinys 1. Sutrikusios raidos vaiko tyrimas. Sutrikimas, disociacija, deviacija. Patologinė vaiko motorinė raida. 2. Ankstyvojo amžiaus sutrikusios raidos vaikų maitinimo sutrikimai ir terapija. 3. Kalbos raidos sutrikimai ir jų ankstyvoji diagnostika. 4. Ankstyvieji motinos-vaiko santykiai ir jų sutrikimai. 5. Ankstyvojo amžiaus vaikų elgesio sutrikimai ir jų terapija. Emocinės vaiko raidos sutrikimai. 6. Pažintinės raidos sutrikimų ankstyvieji požymiai. 7. Ankstyvieji cerebrinio paralyžiaus diagnostikos kriterijai. 8. Įvairiapusio raidos sutrikimo ankstyvoji diagnostika.
Programos tikslas

Suteikti teorines žinias ir praktinius įgūdžius apie šiuolaikinę raidos sutrikimų sampratą, ankstyvąją raidos sutrikimo diagnozę, vaikų raidos vertinimą, gydymo ir reabilitacijos metodus ir jų praktinį taikymą.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Kurso klausytojai turi būti baigę medicinos studijas ir turėti licenciją verstis medicinos praktika. Kursas skirtas visų specialybių vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams, gydytojams, dirbantiems socialiniais pediatrais.

Mokymosi metodai

1. Paskaitos. 2. Praktiniai užsiėmimai.

Vertinimo metodai

Teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai vertinami įskaita.

Profesinė veikla, jos galimybės

-

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Teresa Semuchinienė, Renata Pupeikienė
gydytoju.tobulinimas@mf.vu.lt
(85) 236 52 66