Registracija į programą šiuo metu negalima.

Programos pavadinimas Suaugusiųjų gaivinimas (visų profesinių kvalifikacijų gydytojams)
Mokymų pradžia 2021 m. sausio 13 d.
Mokymų pabaiga 2021 m. sausio 15 d.
Mokymų trukmė (val.) 18
Kaina 142,20 EUR
Padalinys Medicinos fakultetas
Klinikinės medicinos institutas
Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika
Užsiėmimų adresas Šiltnamių g. 29, Vilnius
Dėstytojas arba programos vadovas prof. Saulius Vosylius
Programos turinys

1. Gyvybinių funkcijų sustojimas. 2. Pradinio gaivinimo veiksmų seka, algoritmas. 3. Pradinio gaivinimo praktinių įgūdžių įsisavinimas. 4. Specialaus gaivinimo veiksmų seka, algoritmas. 5. Specialaus gaivinimo praktinių įgūdžių įsisavinimas. 6. Tachikardijos ir bradikardijos algoritmas. 7. Ypatingos klinikinės situacijos, galinčios sukelti staigų gyvybinių funkcijų sustojimą. 8. Atgaivinto paciento gydymas. 9. Gaivinimo veiksmų seka įvairių imituojamų klinikinių situacijų atvejais.

Programos tikslas

Supažindinti kurso dalyvius su suaugusiojo žmogaus gaivinimo naujausiomis tarptautinėmis rekomendacijomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Kurso dalyviai turi būti baigę medicinos studijas ir turėti licenciją verstis medicinos praktika. Kursas skirtas visų profesinių kvalifikacijų gydytojams

Mokymosi metodai

1. Paskaitos. 2. Praktiniai užsiėmimai.

Vertinimo metodai

Teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai vertinami įskaita.

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Teresa Semuchinienė, Renata Pupeikienė
gydytoju.tobulinimas@mf.vu.lt
(85) 236 52 66