Programos pavadinimas Galvos svaigimas (neurologams, vaikų neurologams, šeimos, vidaus, kardiologams, oftalmologams, otorinolaringologams, psichiatrams, geriatrams, FMR gydytojams, kraujagyslių chirurgams, odontologams)
Mokymų pradžia 2021 m. sausio 18 d.
Mokymų pabaiga 2021 m. sausio 23 d.
Mokymų trukmė (val.) 36
Kaina 284,40 EUR
Padalinys Medicinos fakultetas
Klinikinės medicinos institutas
Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Užsiėmimų adresas Santariškių g. 2, Vilnius
Dėstytojas arba programos vadovas Doc. Kristina Ryliškienė
Programos turinys 1. Įvadas į galvos svaigimo temą. 2. Svaigstančio ligonio ištyrimas. 3. Dažniausios periferinio svaigimo priežastys. 4. Dažniausios centrinio svaigimo priežastys. 5. Lėtinis galvos svaigimas. 6. Vestibulinės reabilitacijos principai.
Programos tikslas

Įvairiose medicinos srityse dirbantiems gydytojams suteikti teorines žinias ir praktinius įgūdžius apie svaigstančio ligonio klinikinį ištyrimą, svaigimo priežastis, jų diagnostiką ir gydymo metodus.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Kurso klausytojai turi būti baigę medicinos studijas ir turėti licenciją verstis medicinos praktika. Kursas skirtas gydytojams neurologams, gydytojams vaikų neurologams, šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, gydytojams kardiologams, gydytojams oftalmologams, gydytojams otorinolaringologams, gydytojams geriatrams, gydytojams psichiatrams, FMR gydytojams, gydytojams kraujagyslių chirurgams, gydytojams odontologams.

Mokymosi metodai

1. Paskaitos. 2. Praktiniai užsiėmimai.

Vertinimo metodai

Teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai vertinami įskaita.

Profesinė veikla, jos galimybės

-

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Teresa Semuchinienė, Renata Pupeikienė
gydytoju.tobulinimas@mf.vu.lt
(85) 236 52 66