Registracija į programą šiuo metu negalima.

Programos pavadinimas Demencijos ir kognityvinė neurologija (neurologams, psichiatrams, geriatrams, FMR gydytojams)
Mokymų pradžia 2021 m. sausio 4 d.
Mokymų pabaiga 2021 m. sausio 9 d.
Mokymų trukmė (val.) 36
Kaina 284,40 EUR
Padalinys Medicinos fakultetas
Klinikinės medicinos institutas
Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Užsiėmimų adresas Santariškių g. 2, Vilnius
Dėstytojas arba programos vadovas Prof. Gintaras Kaubrys
Programos turinys 1. Kognityvinės (pažinimo) funkcijos, jų klasifikacija, rūšys, struktūra, terminologija. 2. Kognityvinių funkcijų anatomija, lokalizacija ir neurofiziologija. 3. Kognityvinių funkcijų sutrikimai ir jų patofiziologija. 4. Kognityvinis neurologinis ištyrimas. 5. Elektrofiziologiniai, laboratoriniai ir neurovizualiniai tyrimai sergant demencija. 6. Vaistų, naudojamų kognityviniams sutrikimams ir demencijoms gydyti, farmakologija. 7. Sąmonės sutrikimo sindromai. 8. Alzhaimerio liga. 9. Lengvas kognityvinis sutrikimas ir Alzhaimerio ligos profilaktika. 10. Kraujagyslinė demencija. 11. Lewy kūnelių liga ir kitos demencijos su parkinsonizmo sindromu. 12. Frontotemporalinės demencijos. 13. Spongiforminės encefalopatijos.
Programos tikslas

Įvairiose medicinos srityse dirbantiems gydytojams suteikti teorines žinias ir praktinius įgūdžius apie šiuolaikinę demencijos sampratą, demencija sergančio ar kognityvinių sutrikimų turinčio ligonio ištyrimą, demenciją sukeliančių ligų diagnostiką ir gydymo metodus.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Kurso klausytojai turi būti baigę medicinos studijas ir turėti licenciją verstis medicinos praktika. Kursas skirtas gydytojams neurologams, gydytojams psichiatrams, gydytojams geriatrams, FMR gydytojams.

Mokymosi metodai

1. Paskaitos. 2. Praktiniai užsiėmimai.

Vertinimo metodai

Teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai vertinami įskaita.

Profesinė veikla, jos galimybės

-

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Teresa Semuchinienė, Renata Pupeikienė
gydytoju.tobulinimas@mf.vu.lt
(85) 236 52 66