Registracija į programą šiuo metu negalima.

Programos pavadinimas Geriatrijos aktualijos (visų profesinių kvalifikacijų gydytojams) Kursas skirtas Alytaus, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių gydytojams
Mokymų pradžia 2021 m. vasario 24 d.
Mokymų pabaiga 2021 m. kovo 30 d., 18:38
Mokymų trukmė (val.) 40
Padalinys Medicinos fakultetas
Užsiėmimų adresas Čiurlionio g.21, Vilnius
Dėstytojas arba programos vadovas prof. Vidmantas Alekna
Programos turinys

Visuomenės senėjimas ir su tuo susiję iššūkiai. Visuomenės sveikatinimas ir sveikas senėjimas. Senyvo amžiaus žmonių socialinė integracija. Geriatrinės medicinos raida ir poreikis. Bendravimo su senyvo amžiaus žmonėmis ypatumai. Biologiniai, psichologiniai ir socialiniai senėjimo aspektai. Senyvo amžiaus žmonių sveikatos vertinimas. Nespecifiniai sveikatos sutrikimai senyvame amžiuje. Specifiniai geriatriniai sindromai. Dažniausios ligos geriatrijos klinikinėje praktikoje. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims organizavimas Lietuvoje. Ambulatorinės geriatrijos paslaugų organizavimas senyvo amžiaus žmonėms. Stacionarinių geriatrijos paslaugų organizavimas senyvo amžiaus pacientams. Senyvo amžiaus asmenų vadybos principai. Geriatrinių pacientų vadyba: multidisciplininis ir tarpdisciplininis principas. Pagrindiniai geriatrinės reabilitacijos principai. Senų žmonių slaugos vadyba. Gerotechnologijos ir elektroninės sveikatos paslaugos senyvo amžiaus žmonėms.  Etiniai ir teisiniai iššūkiai senyvame amžiuje.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Kursų dalyviai turi būti baigę medicinos studijas ir turėti licenciją verstis medicinos praktika

Mokymosi metodai

Paskaitos ir seminarai

Vertinimo metodai

Įskaita

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Renata Pupeikienė
renata.pupeikiene@mf.vu.lt
(85) 2365 266