Neformaliojo švietimo programos, kvalifikacijos tobulinimo ir kiti kursai

Išsilavinimą turintys, tačiau siekiantys tobulinti ar keisti turimą kvalifikaciją, gilinti ir plėsti profesinį ir (ar) bendrąjį išsilavinimą asmenys Universitete gali rinktis įvairius kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus arba gali pasirinkti laipsnį suteikiančių ir laipsnio nesuteikiančių VU studijų programų studentams dėstomus dalykus (modulius) kaip laisvieji klausytojai. Dėl konkrečių dalykų lankymo sąlygų ir kainos reikia kreiptis į atitinkamą VU padalinį.

Programos gali būti parengiamos ir pagal asmenų grupių ar juridinių asmenų pageidavimus. Dėl konkrečios informacijos reikia kreiptis į atitinkamą VU padalinį.

Mokymuose gali dalyvauti visi pageidaujantys asmenys, atitinkantys konkrečiose mokymosi visą gyvenimą programose nustatytus reikalavimus.


Taisyklės

Naudingos nuorodos

1. www.vu.lt - neformalusis švietimas
2. Mokymai VU Šiaulių akademijoje
3. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas Pedagogikos centre
4. Mokymai dirbantiems teisės srityje ar besidomintiems teisės klausimais Teisės fakulteto mokymo centre
5. Žurnalistikos, viešųjų ryšių, komunikacijos mokymai Komunikacijos fakultete
6. Lietuvių kalbos kursai Filologijos fakultete
7. Kalbų kursai Užsienio kalbų institute
8. Užsienio kalbų mokymas, projektai moksleiviams Filologijos fakultete
9. Rytų kalbų kursai ir laisvai pasirenkami kursai Orientalistikos centre
10. Kinų kalbos ir kultūros kursai VU Konfucijaus institute
11. Mokymai VU Verslo mokykloje
12. Psichologų ir socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Filosofijos fakultete
13. Neformalusis švietimas Medicinos fakultete
14. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas Medicinos fakultete
15. Mokymai Kauno fakultete