Jūs turite prisijungti prieš registruodamiesi.
Programos pavadinimas Programos kodas
Estų kalba A1
Padalinys Kalba (-os) MVG rūšis
Filologijos fakultetas

Anglų

Kita

Kalbų mokymas

Programos trukmė (akad. val.) Programos apimtis kreditais
64 5
Programos tikslas

Pagrindiniai tikslai: mokyti bendrauti estų kalba paprastose komunikacinėse situacijose siekiant A1 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis: kalbėti, rašyti, skaityti bendro pobūdžio tekstus estų kalba, ugdyti lingvistinę, sociolingvistinę ir pragmatinę kompetenciją, suteikti pamatinių žinių apie estų kalbos gramatinę sistemą.

Programos turinys
Gramatika: estų abėcėlė, fonetika, rašybos principai. Asmens ir skaičiaus kategorijos estų kalboje. Pagrindinės veiksmažodžių formos. Daiktavardžių linksnių sistema. Būdvardžių formos ir derinimas su daiktavardžiais. Asmeniniai, parodomieji, klausiamieji įvardžiai. Veiksmažodžių laiko kategorija (esamasis, būtasis). Skaitvardžiai. Leksika: pasisveikinimas, atsisveikinimas. Dėkojimas, prašymas. Ar jūs kalbate estiškai? Koks jūsų adresas? Kiek valandų? Kiek? Kada? Šeima. Ką veiksite šiandien?
Mokymosi metodai Vertinimo metodai

Paskaitos, pratybos, prezentacijos, komunikacinė didaktika: nesudėtingų tekstų skaitymas, klausymas ir aptarimas, grupės diskusija.

Kaupiamasis vertinimas. Galutinis įvertinimas - egzaminas.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Kursai nemokami, atviri visiems besidomintiems

Profesinė veikla, jos galimybės

Baigę programą galės toliau tęsti estų kalbos studijas, pritaikyti įgytas žinias savo karjeros aplinkoje, kultūriniuose, ekonominiuose, akademiniuose mainuose.

Programos kaina Kaina patvirtinta
0.0 Eurų
-
Papildoma informacija

VU studentams gali būti užskaitomas kaip laisvasis (LD) arba nekreditinis (NPD) dalykas.
Registruotis gali per VUSIS. Daugiau informacijos eve.raeste@gmail.com

http://www.flf.vu.lt/naujienos/bendros-naujienos/2519-estu-ir-vengru-kalbu-kursai-nemokamai

Išduodamas dokumentas Priedas
Pažymėjimas Nėra
Programos dėstytojas Kontaktinis asmuo
lektorė Eve Raeste

eve.raeste@gmail.com

Tvarkaraštis

Data Pradžia Pabaiga Adresas Auditorija
2017 m. rugsėjo 18 d. 17:00 108 aud., Filologijos fakultetas Universiteto g. 5, Vilnius