Jūs turite prisijungti prieš registruodamiesi.
Programos pavadinimas Programos kodas
Psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programa MVG-250000-011-17
Padalinys Kalba (-os) MVG rūšis
Filosofijos fakultetas

Lietuvių

Kita

Programos trukmė (akad. val.) Programos apimtis kreditais
2100 val., 4 metai 80
Programos tikslas

Pagrindinis programos tikslas yra psichoanalitinės psichoterapijos žinių bei praktinių įgūdžių suteikimas, ruošimas kvalifikuotai dirbti psichoterapinį darbą. Siekiama suteikti gilesnių žinių apie psichoanalitinę paradigmą, jos sąvokas, ugdyti psichoanalitinį asmenybės suvokimą, padėti pagrindus dabartiniam ir ypač vėlesniam šių teorinių žinių pritaikymui praktikoje.

Programos turinys
Teorijos studijos: 1) psichoanalitinės psichoterapijos pagrindai (psichoanalitinės psichoterapijos teorijos; psichoanalitinės psichoterapijos diagnostika ir technika); 2) išlyginamosios studijos (psichiatrijos pagrindai - psichologijos magistrantams; psichologijos pagrindai - psichiatrijos magistrantams) Praktinės studijos: 1) psichoanalitinės psichoterapijos įgūdžių praktinis ugdymas grupėje (technikos seminarai); 2) individualus psichoanalitinės psichoterapijos atvejų vedimas su priežiūra (individualios supervizijos); 3) mokomoji asmeninė psichoterapija Programos trukmė - 4 metai. Bendra programos apimtis valandomis: 2100 ak.val. Iš jų - 500 ak.val. auditorinio darbo, 690 ak. val. praktinio darbo, 910 ak.val. savarankiško darbo.
Mokymosi metodai Vertinimo metodai

Derinama teorijos mokymas ir teoriniai seminarai; praktinė programos dalis, kurios metu programos dalyviai pristato savo atvejus grupėje, technikos seminarų metu, individualiose supervizijose; programos dalyvių asmeninis patyrimas mokomojoje asmeninėje terapijoje

Baigiamasis darbas (vieno supervizuoto atvejo, kuris truko ne mažiau nei vienerius metus, aprašymas)

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Būtini reikalavimai: medicinos magistro laipsnis, gydytojo kvalifikacija arba psichologijos nuosekliųjų studijų baigimo diplomas (magistro laipsnis).
Privalumas būtų klinikinė patirtis psichiatrijoje arba klinikinės psichologijos srityje, pradinės žinios apie psichoanalizę, psichoterapiją, dalyvavimas šios krypties seminaruose.

Profesinė veikla, jos galimybės

-

Programos kaina Kaina patvirtinta
4402.24 Eurų
Papildoma informacija

Programą vykdo Filosofijos fakulteto Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras (PKMC).
Studijų programos teorinė dalis bei psichoanalitinės psichoterapijos įgūdžių praktinis ugdymas grupėje (technikos seminarai) yra finansuojama klausytojų lėšomis pagal patvirtintus VU Senato 2007-12-14 Nr. SK-2007-19-199 Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro (dabar - Psichologinio konsultavimo ir mokymų centro) teikiamų paslaugų įkainius.
DĖMESIO: nurodoma tik preliminari studijų kaina, kuri gali keistis.

Išduodamas dokumentas Priedas
Pažymėjimas Nėra
Programos dėstytojas Kontaktinis asmuo
lektorė Birutė Didžiokaitė - Flemming

Violeta Pilipuitienė
Austėja Dumarkaitė
Eurika Žvinytė
Universiteto g. 9/1, 116 kab.
+37052687254
pkmc@fsf.vu.lt
www.pkmc.fsf.vu.lt

Tvarkaraštis

Data Pradžia Pabaiga Adresas Auditorija
2018 m. sausio 2 d. Filosofijos fakultetas Universiteto g. 9/1