Jūs turite prisijungti prieš registruodamiesi.
Programos pavadinimas Programos kodas
Darbas su suaugusiųjų grupėmis organizacijose (Kvalifikacijos tobulinimo kursas) MVG-2015-31
Padalinys Kalba (-os) MVG rūšis
Medicinos fakultetas

Lietuvių

Kita

Programos trukmė (akad. val.) Programos apimtis kreditais
450 ak. val. (3 metai) 135
Programos tikslas

Suteikti darbo su organizacinėmis suaugusiųjų grupėmis neklinikinėse organizacijose įgūdžius, remiantis analitiniu ir sisteminiu požiūriu.

Programos turinys

NB: Dalyvius prašome registruotis į programą tik žemiau nurodytais kontaktais (eglepauziene@gmail.com).

Plačiau: http://psichoterapijos-mokymas.org/grup/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 


1. Psichodinaminės grupių psichoterapijos istorija ir dabartis, Komponentai. 2. Psichoterapinės grupės organizavimas. 3. Grupės raida. 4. Psichodinaminė asmenybės samprata ir raidos teorija. Asmenybės funkcionavimas grupėje. 5. Psichodinaminė grupių funkcionavimo samprata. 6. Vadovavimas grupėms. Grupių vedimo technikos. 7. Gynybos mechanizmai grupės darbo procese. 8. Didžiosios grupės, komandos ir organizacijos dinamika. 9. Profesinė praktinio darbo priežiūra grupėse. 10. Asmeninis psichoterapinis patyrimas grupėse. 11. Baigiamojo darbo rašymas.

Mokymosi metodai Vertinimo metodai

• Teorinės paskaitos;
• Teoriniai ir praktiniai seminarai;
• Savarankiška praktika su profesine priežiūra;
• Asmeninė patirtis terapiniuose procesuose grupėse;
• Savarankiškas literatūros studijavimas;
• Darbas tarpusavio profesinės priežiūros grupėse.

• Teorinių žinių seminarų metu vertinimas;
• Baigiamojo rašto darbo vertinimas;
• Praktinių įgūdžių vertinimas.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

• Priimami studijuoti visi specialistai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu;
• Būtinas gebėjimas skaityti anglų kalba pateiktą profesinę literatūrą.

Priėmimo tvarka:
Kandidatas pateikia Mokymo komitetui el.paštu eglepauziene@gmail.com iki 2017 m. lapkričio 15 d.:
1. Pareiškimą VU rektoriaus vardu.
2. Diplomo ir kitų dokumentų, liudijančių įgytą kvalifikaciją, kopijas.
3. Profesinį CV.

Profesinė veikla, jos galimybės

Baigę šį kursą turi galimybę dirbti su organizacinėmis suaugusiųjų grupėmis neklinikinėse organizacijose, remiantis analitiniu ir sisteminiu požiūriu.

Programos kaina Kaina patvirtinta
3451.0 Eurų
T-2015-8-3
Papildoma informacija

Psichodinaminės grupių psichoterapijos mokymo programa Lietuvoje pradėta vykdyti 1995 metais Lietuvos grupinės analizės draugijos (LGAD) kartu su Skandinavijos GA institutais. Šiuo metu LGAD yra psichoterapeutus vienijanti profesinė organizacija, kurios nariai dalyvauja Grupinės psichoterapijos mokymo programų rengime ir vykdyme. Draugija yra tarptautinių ir vietinių organizacijų, prižiūrinčių psichoterapeutų rengimo kokybę, narė, atsakinga už mokymų atitikimą Europos psichoterapeutų mokymo standartams.

Išduodamas dokumentas Priedas
Pažymėjimas Nėra
Programos dėstytojas Kontaktinis asmuo
docentas Eugenijus Laurinaitis - programos vadovas

Eglė Paužienė, LGAD MK
El. p. eglepauziene@gmail.com
Tel.+370 685 23523
http://psichoterapijos-mokymas.org/grup/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Tvarkaraštis

Data Pradžia Pabaiga Adresas Auditorija
2018 m. sausio 26 d. Medicinos fakultetas Medicinos fakultetas