Jūs turite prisijungti prieš registruodamiesi.
Programos pavadinimas Programos kodas
Grupinė analizė (Įvadinis kursas) MVG-2015-32
Padalinys Kalba (-os) MVG rūšis
Medicinos fakultetas

Lietuvių

Kita

Programos trukmė (akad. val.) Programos apimtis kreditais
300 ak. val. (2 metai) 135
Programos tikslas

Teoriškai ir praktiškai parengti grupinės analizės specialistus savarankiškam darbui psichoterapinėse analitinėse grupėse psichiatrinio/medicininio profilio įstaigose, taikant grupinės analizės teoriją ir metodus.

Programos turinys

NB: Dalyvius prašome registruotis į programą tik žemiau nurodytais kontaktais (eglepauziene@gmail.com).

Plačiau: http://psichoterapijos-mokymas.org/grup/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

1. S.H. Fukso indėlis į grupinę analizę. 2. Matricos koncepcija. 3. W. Biono indėlis į grupinę analizę. 4. D.S. Whitaker ir I.D. Jalomo indėlis į grupinę analizę. 5. Self psichologijos indėlis į grupinę analizę. 6. Intervencijos grupinės analizės grupėse. 7. Sistemų teorija, sapnai ir grupinė analizė. 8. Kokybės įvertinimas grupinėje analizėje ir kompleksiniame gydyme. 9. Tyrimai, darbų ir klinikinių tezių rašymas. 10. Terminacijos fazė grupinės analizės grupėse. 11. Profesinė praktinio darbo priežiūra grupėse. 12. Asmeninis psichoterapinis patyrimas grupėse. 13. Baigiamasis rašto darbas.

Mokymosi metodai Vertinimo metodai

• Teorinės paskaitos;
• Teoriniai ir praktiniai seminarai;
• Savarankiška praktika su profesine priežiūra;
• Asmeninė patirtis terapiniuose procesuose grupėse;
• Savarankiškas literatūros studijavimas;
• Darbas tarpusavio profesinės priežiūros grupėse.

• Teorinių žinių seminarų metu vertinimas;
• Baigiamojo rašto darbo vertinimas;
• Praktinių įgūdžių vertinimas.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

• Priimami studijuoti sėkmingai baigę įvadinį kursą „Psichodinaminė grupių psichoterapija“;
• Būtinas gebėjimas skaityti anglų kalba pateiktą profesinę literatūrą.
• Lankomumas ne mažiau kaip 80% bet kurios rūšies užsiėmimų.

Priėmimo tvarka:
Kandidatas pateikia Mokymo komitetui el.paštu eglepauziene@gmail.com iki 2016 m. gruodžio 15 d.:
1. Pareiškimą VU rektoriaus vardu.
2. Diplomo ir kitų dokumentų, liudijančių įgytą kvalifikaciją, kopijas.
3. Profesinį CV.

Profesinė veikla, jos galimybės

Baigę šį kursą turi galimybę vesti grupinės analizės grupes įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose su įvairiais susirgimais sergančiais įvairaus sunkumo pacientais, bei taikyti grupinės analizės metodus kitose sveikatos priežiūros, organizacinės veiklos bei socialinės sferos situacijose.

Programos kaina Kaina patvirtinta
2281.0 Eurų
T-2015-8-3
Papildoma informacija

Grupinės analizės mokymo programa Lietuvoje pradėta vykdyti 1995 metais Lietuvos grupinės analizės draugijos (LGAD) kartu su Skandinavijos GA institutais. Šiuo metu LGAD yra psichoterapeutus vienijanti profesinė organizacija, kurios nariai dalyvauja Grupinės psichoterapijos mokymo programų rengime ir vykdyme. Draugija yra tarptautinių ir vietinių organizacijų, prižiūrinčių psichoterapeutų rengimo kokybę, narė, atsakinga už mokymų atitikimą Europos psichoterapeutų mokymo standartams.

Išduodamas dokumentas Priedas
Pažymėjimas Nėra
Programos dėstytojas Kontaktinis asmuo
docentas Eugenijus Laurinaitis - programos vadovas

Eglė Paužienė, LGAD MK
El. p. eglepauziene@gmail.com
Tel.+370 685 23523
http://psichoterapijos-mokymas.org/grup/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Tvarkaraštis

Data Pradžia Pabaiga Adresas Auditorija
2018 m. sausio 26 d. Medicinos fakultetas Medicinos fakultetas